Militärgebäude

Aus Forge of Empires - Wiki DE
Wechseln zu: Navigation, Suche

Bronzezeit

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
M_SS_BronzeAge_ArcheryRange-b74c60782.png

Schleudererschießstand
430
money-ecd40aa19.png
Münzen
280
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
2x3
street-02b2ff628.png
1x1
34
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
15
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_slinger-4de44e2f7.jpg

Schleuderer / 1 Std.
M_SS_BronzeAge_HopliteBarracks-658decfb8.png

Kriegerkaserne
850
money-ecd40aa19.png
Münzen
560
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street-02b2ff628.png
1x1
47
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
22
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_hoplite-d1be6fc63.jpg

Krieger / 1 Std.
M_SS_BronzeAge_JavelinerBarracks-441b17459.png

Speerkämpferkaserne
170
money-ecd40aa19.png
Münzen
110
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street-02b2ff628.png
1x1
26
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
22
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_javeliner-a6fc0acd2.jpg

Speerkämpfer / 20 Sek.
M_SS_BronzeAge_SiegeCamp-542b8d136.png

Felsschleuder-Camp
1.070
money-ecd40aa19.png
Münzen
700
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street-02b2ff628.png
1x1
56
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
22
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_palintona-d24fe6fa8.jpg

Felsschleuder / 1 Std.
M_SS_BronzeAge_Stable-fc66ddf29.png

Reiterstall
640
money-ecd40aa19.png
Münzen
420
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street-02b2ff628.png
1x1
56
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
22
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_horseman-3864f2dfe.jpg

Reiter / 1 Std.

Eisenzeit

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
M_SS_IronAge_Archeryrange-daa221c6f.png

Bogenschützen-Schießstand
2.820
money-ecd40aa19.png
Münzen
2.020
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
2x2
street-02b2ff628.png
1x1
105
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
16
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_archer-a53556ac9.jpg

Bogenschütze / 2 Std.
M_SS_IronAge_Legionairebarracks-800f7d34c.png

Legionärskaserne
5.630
money-ecd40aa19.png
Münzen
4.040
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street-02b2ff628.png
1x1
144
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
36
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_legionnaire-3b1be588a.jpg

Legionär / 2 Std.
M_SS_IronAge_Militiamanbarracks-d46a09c8c.png

Soldatenkaserne
1.410
money-ecd40aa19.png
Münzen
1.010
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x2
street-02b2ff628.png
1x1
79
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
24
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_militiaman-3c2c1d774.jpg

Soldat / 2 Std.
M_SS_IronAge_Siegecamp-569adcb27.png

Ballisten-Camp
7.040
money-ecd40aa19.png
Münzen
5.050
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x3
street-02b2ff628.png
1x1
170
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
48
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_balista-e40fb48a9.jpg

Balliste / 2 Std.
M_SS_IronAge_Stable-cfa9642c0.png

Berittene-Krieger-Stall
4.220
money-ecd40aa19.png
Münzen
3.030
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x4
street-02b2ff628.png
1x1
170
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
48
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_mounted_legionnaire-65dbca704.jpg

Berittener Krieger / 2 Std.

Frühes Mittelalter

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
M_SS_EarlyMiddleAge_Archeryrange-a7f7de5ef.png

Berittene-Bogenschützen-Schießstand
11.050
money-ecd40aa19.png
Münzen
8.570
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x4
street-02b2ff628.png
1x1
206
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
120
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_mounted_bowman-70e85bd4e.jpg

Berittener Bogenschütze / 4 Std.
M_SS_EarlyMiddleAge_Armoredswordsmsanbarracks-290d075c3.png

Gepanzerte-Infanterie-Kaserne
16.570
money-ecd40aa19.png
Münzen
12.850
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street-02b2ff628.png
1x1
284
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
90
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_armoredswordsman-9e43c3b6a.jpg

Gepanzerte Infanterie / 4 Std.
M_SS_EarlyMiddleAge_Siegecamp-52524a042.png

Katapult-Camp
18.410
money-ecd40aa19.png
Münzen
14.280
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street-02b2ff628.png
1x1
335
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
90
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_catapult-e7ed0cc20.jpg

Katapult / 4 Std.
M_SS_EarlyMiddleAge_Spearmanbarracks-78a605cd0.png

Söldnerkaserne
7.360
money-ecd40aa19.png
Münzen
5.710
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street-02b2ff628.png
1x1
155
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
90
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_spearman-4807cf4e3.jpg

Söldner / 4 Std.
M_SS_EarlyMiddleAge_Stablecataphract-5cfeb1f73.png

Schwere-Kavallerie-Stall
14.730
money-ecd40aa19.png
Münzen
11.420
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x4
street-02b2ff628.png
1x1
335
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
120
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_cataphract-d0eaddb20.jpg

Schwere Kavallerie / 4 Std.

Hochmittelalter

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
M_SS_HighMiddleAge_Archery-9c9725b5c.png

Armbrustschießstand
27.160
money-ecd40aa19.png
Münzen
22.660
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street-02b2ff628.png
1x1
346
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
180
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_crossbowman-f58e59bcc.jpg

Armbrustschütze / 4 Std.
M_SS_HighMiddleAge_Axehammer-953814280.png

Berserkerkaserne
21.720
money-ecd40aa19.png
Münzen
18.130
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street-02b2ff628.png
1x1
260
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
180
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_axe_hammer_warrior-fa20c2a0b.jpg

Berserker / 4 Std.
M_SS_HighMiddleAge_Dismountedknight-8c112f9c1.png

Schwere-Infanterie-Kaserne
38.020
money-ecd40aa19.png
Münzen
31.720
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street-02b2ff628.png
1x1
476
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
180
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_dismounted_knight-e1c989546.jpg

Schwere Infanterie / 4 Std.
M_SS_HighMiddleAge_Siege-ed168d21e.png

Bliden-Camp
43.450
money-ecd40aa19.png
Münzen
36.250
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street-02b2ff628.png
1x1
563
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
180
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_trebuchet-f8bb9744c.jpg

Blide / 4 Std.
M_SS_HighMiddleAge_Stable-67b101f81.png

Ritterstall
32.590
money-ecd40aa19.png
Münzen
27.190
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x4
street-02b2ff628.png
1x1
563
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
240
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_feudal_knight-4ede26f52.jpg

Ritter / 4 Std.

Spätes Mittelalter

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
M_SS_LateMiddleAge_Archeryrange-b1fefbdd0.png

Langbogenschützen-Schießstand
60.370
money-ecd40aa19.png
Münzen
54.130
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street-02b2ff628.png
1x1
521
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
270
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_longbowman-4dd146767.jpg

Langbogenschütze / 4 Std.
M_SS_LateMiddleAge_BidenhnderMercenaryBarracks-4bfa4aa51.png

Doppelsöldner-Kaserne
48.300
money-ecd40aa19.png
Münzen
43.310
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street-02b2ff628.png
1x1
391
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
270
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_biedenhaender_mercenary-d2bfe8975.jpg

Doppelsöldner / 4 Std.
M_SS_LateMiddleAge_Pikemanbarracks-bca9a23d0.png

Königliche-Wachen-Kaserne
84.520
money-ecd40aa19.png
Münzen
75.780
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x4
street-02b2ff628.png
1x1
716
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
360
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_pikeman-064692a34.jpg

Königliche Wache / 4 Std.
M_SS_LateMiddleAge_Siegecamp-4b84cf1c7.png

Kanonen-Camp
96.590
money-ecd40aa19.png
Münzen
86.610
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x4
street-02b2ff628.png
1x1
846
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
360
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_bombarde-a994afb96.jpg

Kanone / 4 Std.
M_SS_LateMiddleAge_Stable-f670baeb4.png

Schwere-Ritter-Stall
72.440
money-ecd40aa19.png
Münzen
64.960
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x4
street-02b2ff628.png
1x1
846
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
480
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_imperial_knight-570c6612d.jpg

Schwerer Ritter / 4 Std.

Kolonialzeit

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
M_SS_ColonialAge_ArtilleryStables-12df82f15.png

Feldkanonen-Camp
107.100
money-ecd40aa19.png
Münzen
102.100
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x4
street-02b2ff628.png
1x1
1.105
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
600
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_cannoniers-d725d9e85.jpg

Feldkanone / 4 Std.
M_SS_ColonialAge_DragoonStables-33581e14f.png

Dragonerställe
91.800
money-ecd40aa19.png
Münzen
87.500
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x3
street-02b2ff628.png
1x1
921
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
600
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_dragoon-02c181d26.jpg

Dragoner / 4 Std.
M_SS_ColonialAge_GrenadierBarracks-66ad977a5.png

Grenadierskaserne
99.500
money-ecd40aa19.png
Münzen
94.800
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x3
street-02b2ff628.png
1x1
1.013
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
600
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_grenadier-655f38dd5.jpg

Grenadier / 4 Std.
M_SS_ColonialAge_MarksmanRange-fc112049c.png

Musketenschießstand
76.500
money-ecd40aa19.png
Münzen
72.900
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
5x3
street-02b2ff628.png
1x1
737
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
750
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_marksman-d0f09d81c.jpg

Musketier / 4 Std.
M_SS_ColonialAge_RangerEncampment-9182a3fa9.png

Ranger-Lager
84.200
money-ecd40aa19.png
Münzen
80.200
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x2
street-02b2ff628.png
1x1
829
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
400
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_ranger-29003cbb2.jpg

Ranger / 4 Std.

Industriezeitalter

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
M_SS_IndustrialAge_Military1-4861152f9.png

Schützen-Schießstand
105.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
106.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street-02b2ff628.png
1x1
982
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
900
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_rifleman-4585613e9.jpg

Schütze / 4 Std.
M_SS_IndustrialAge_Military2-1b18e9da4.png

Jägerlager
115.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
117.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street-02b2ff628.png
1x1
1.104
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
900
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_jaeger-811aeeacf.jpg

Jäger / 4 Std.
M_SS_IndustrialAge_Military3-695dfb14f.png

Ulanenställe
126.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
128.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x3
street-02b2ff628.png
1x1
1.227
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
1.200
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_lancer-b5f81ffba.jpg

Ulan / 4 Std.
M_SS_IndustrialAge_Military4-d33d531d1.png

Haubitzen-Fabrik
136.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
138.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x3
street-02b2ff628.png
1x1
1.350
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
1.200
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_howitzer-a1e138f84.jpg

Haubitze / 4 Std.
M_SS_IndustrialAge_Military5-5b9830a14.png

Fabrik für Hinterladergeschütze
147.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
149.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x5
street-02b2ff628.png
1x1
1.472
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
1.500
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_breech_loader-64ab9d60d.jpg

Hinterladergeschütz / 4 Std.

Jahrhundertwende

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
M_SS_ProgressiveEra_Military1-7472f3a8e.png

Scharfschützen-Schießstand
137.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
147.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
6x3
street-02b2ff628.png
1x1
1.260
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
2.700
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_sniper-a266703a1.jpg

Scharfschütze / 4 Std.
M_SS_ProgressiveEra_Military2-78d9fd9b0.png

Rekrutierungsbüro
151.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
162.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
5x4
street-02b2ff628.png
1x1
1.420
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
3.000
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_conscript-ecde28201.jpg

Rekrut / 4 Std.
M_SS_ProgressiveEra_Military3-2ae95f901.png

Panzerwagen-Fabrik
164.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
176.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
5x4
street_required-a3af857bd.png
2x2
1.580
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
3.000
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_armored_car-252f8f074.jpg

Panzerwagen / 4 Std.
M_SS_ProgressiveEra_Military4-964bb7cb2.png

Panzerfabrik
178.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
191.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x5
street_required-a3af857bd.png
2x2
1.740
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
3.000
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_tank-5a643642b.jpg

Panzer / 4 Std.
M_SS_ProgressiveEra_Military5-7b4e2bf22.png

Geschütz-Fabrik
192.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
206.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x5
street-02b2ff628.png
1x1
1.890
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
3.000
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_rf_cannon-084233124.jpg

Schnellfeuergeschütz / 4 Std.

Die Moderne

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
M_SS_ModernEra_Military1-b1dabdfd9.png

Bazooka-Trainingslager
183.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
194.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x4
street-02b2ff628.png
1x1
1.570
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
4.000
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_bazooka-718312e06.jpg

Bazooka-Team / 4 Std.
M_SS_ModernEra_Military2-f19fb82e9.png

Fallschirmjäger-Trainingslager
201.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
213.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
5x3
street-02b2ff628.png
1x1
1.760
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
3.750
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_paratrooper-8b439b0d0.jpg

Fallschirmjäger / 4 Std.
M_SS_ModernEra_Military3-9d1475965.png

Mechanisierte-Infanterie-Baracke
219.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
233.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
5x4
street_required-a3af857bd.png
2x2
1.960
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
5.000
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_mech_infantry-c29452a73.jpg

Mechanisierte Infanterie / 4 Std.
M_SS_ModernEra_Military4-596dfe000.png

Kampfpanzer-Fabrik
238.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
252.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x6
street_required-a3af857bd.png
2x2
2.160
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
6.000
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_battle_tank-56cc003b9.jpg

Kampfpanzer / 4 Std.
M_SS_ModernEra_Military5-24addb256.png

Panzerartillerie-Fabrik
256.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
271.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
5x4
street_required-a3af857bd.png
2x2
2.350
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
5.000
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_mech_artillery-464653069.jpg

Panzerartillerie / 4 Std.

Die Postmoderne

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
M_SS_PostModernEra_Military1-4bc5224f1.png

Raketenartillerie-Fabrik
330.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
347.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
6x3
street_required-a3af857bd.png
2x2
2.800
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
7.200
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_rocket_artillery-8b335bf18.jpg

Raketenartillerie / 4 Std.
M_SS_PostModernEra_Military2-7fddbb086.png

Kommando-Lager
236.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
248.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x4
street-02b2ff628.png
1x1
1.900
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
6.400
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_commando-b7146b87a.jpg

Kommando / 4 Std.
M_SS_PostModernEra_Military3-9ae1646b6.png

Schützenpanzer-Fabrik
283.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
297.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x5
street_required-a3af857bd.png
2x2
2.400
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
8.000
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_infantry_fighting_vehicle-8c70c89da.jpg

Schützenpanzer / 4 Std.
M_SS_PostModernEra_Military4-0844e3ea9.png

Allzweckpanzer-Fabrik
306.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
322.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x6
street_required-a3af857bd.png
2x2
2.600
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
9.600
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_universal_tank-a180409a9.jpg

Allzweckpanzer / 4 Std.
M_SS_PostModernEra_Military5-331a99328.png

Maschinengewehr-Schießstand
259.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
272.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x7
street-02b2ff628.png
1x1
2.100
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
8.400
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_automatic_rifleman-db57ea733.jpg

MG-Team / 4 Std.

Gegenwart

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
M_SS_ContemporaryEra_Military1-8bcb6e04f.png

Einsatz-Team-Zentrum
312.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
327.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x3
street-02b2ff628.png
1x1
2.100
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
7.200
rank-57652d887.png

4 %
att_boost_attacker-6070a3719.png
armyuniticons_90x90_strike_team-6ef649664.jpg

Einsatz-Team / 4 Std.
M_SS_ContemporaryEra_Military2-da540ce06.png

Flugabwehrfabrik
343.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
359.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x5
street_required-a3af857bd.png
2x2
2.600
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
12.000
rank-57652d887.png

4 %
def_boost_defender-cd1719447.png
armyuniticons_90x90_aa_vehicle-dbc9a6be5.jpg

Flugabwehrpanzer / 4 Std.
M_SS_ContemporaryEra_Military3-d318b3588.png

Angriffshubschrauber-Basis
375.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
392.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
5x4
street_required-a3af857bd.png
2x2
2.800
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
12.000
rank-57652d887.png

4 %
att_boost_attacker-6070a3719.png
armyuniticons_90x90_attack_helicopter-522882fee.jpg

Angriffshubschrauber / 4 Std.
M_SS_ContemporaryEra_Military4-d780858d1.png

Sturmpanzer-Fabrik
406.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
425.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
7x4
street_required-a3af857bd.png
2x2
2.400
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
16.800
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_assault_tank-cb179e77c.jpg

Sturmpanzer / 4 Std.
M_SS_ContemporaryEra_Military5-8b0be7a86.png

Raketen-Anlage
437.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
457.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x6
street_required-a3af857bd.png
2x2
3.100
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
10.800
rank-57652d887.png

4 %
def_boost_defender-cd1719447.png
armyuniticons_90x90_missile_artillery-794cc1788.jpg

Kurzstreckenrakete / 4 Std.

Morgen

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
M_SS_TomorrowEra_Military1-07c898968.png

Anti-Material-Schießstand
527.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
504.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x5
street-02b2ff628.png
1x1
3.300
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
15.000
rank-57652d887.png

4 %
def_boost_defender-cd1719447.png
armyuniticons_90x90_anti_material_sniper-5f15a9486.jpg

Panzerbüchsen-Schütze / 4 Std.
M_SS_TomorrowEra_Military2-94b0823be.png

Ultra-AP-Fabrik
486.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
462.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x4
street_required-a3af857bd.png
2x2
3.500
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
16.000
rank-57652d887.png

4 %
att_boost_attacker-6070a3719.png
armyuniticons_90x90_ultra_ap-827189d53.jpg

Ultra-AP / 4 Std.
M_SS_TomorrowEra_Military3-19776f683.png

Mikrowellenwaffen-Fabrik
405.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
378.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
5x5
street_required-a3af857bd.png
2x2
2.400
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
25.000
rank-57652d887.png

4 %
def_boost_defender-cd1719447.png
armyuniticons_90x90_mobile_microwave_gun-2968be3e2.jpg

Mobile Mikrowellenwaffe / 4 Std.
M_SS_TomorrowEra_Military4-3a9e67013.png

Kampfdrohnen-Basis
446.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
546.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x3
street_required-a3af857bd.png
2x2
3.000
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
12.000
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_combat_drone-8349d4148.jpg

Kampfdrohne / 4 Std.
M_SS_TomorrowEra_Military5-676b85e00.png

Tarnpanzer-Fabrik
365.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
420.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x6
street_required-a3af857bd.png
2x2
2.700
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
24.000
rank-57652d887.png

4 %
att_boost_attacker-6070a3719.png
armyuniticons_90x90_stealth_tank-5924b8158.jpg

Tarnpanzer / 4 Std.

Die Zukunft

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
M_SS_FutureEra_Military1-70f57ceb5.png

Exoskelett-Fabrik
740.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
729.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x5
street-02b2ff628.png
1x1
6.300
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
32.000
rank-57652d887.png

5 %
att_boost_attacker-6070a3719.png
armyuniticons_90x90_exo_soldier-7ab11abd5.jpg

Exoskelett-Soldat / 4 Std.
M_SS_FutureEra_Military2-1775a10b8.png

Satelliten-Uplink-Zentrum
635.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
625.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
5x5
street_required-a3af857bd.png
2x2
5.900
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
40.000
rank-57652d887.png

5 %
def_boost_defender-cd1719447.png
armyuniticons_90x90_sat_uplink_unit-b19ef9357.jpg

Satelliten-Spotter / 4 Std.
M_SS_FutureEra_Military3-5b2abb36f.png

Drohnenschwarm-Hub
529.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
521.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x4
street_required-a3af857bd.png
2x2
4.500
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
25.600
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_drone_swarm-e3be57eab.jpg

Drohnenschwarm / 4 Std.
M_SS_FutureEra_Military4-e67ec30f9.png

Schwebepanzer-Basis
582.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
573.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
6x5
street_required-a3af857bd.png
2x2
5.000
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
48.000
rank-57652d887.png

5 %
att_boost_attacker-6070a3719.png
armyuniticons_90x90_hover_tank-ccf77f7b0.jpg

Schwebepanzer / 4 Std.
M_SS_FutureEra_Military5-ad88b3303.png

Railgun-Anlage
687.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
677.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
6x3
street_required-a3af857bd.png
2x2
5.400
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
28.800
rank-57652d887.png

5 %
def_boost_defender-cd1719447.png
armyuniticons_90x90_rail_gun_unit-4fb730606.jpg

Railgun / 4 Std.

Arktische Zukunft

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
M_SS_ArcticFuture_Military1-67b1e8aec.png

Surrogat-Fertigung
708.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
692.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x4
street-02b2ff628.png
1x1
5.800
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
38.400
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_surrogate_soldier-facd08e5c.jpg

Surrogat-Soldat / 4 Std.
M_SS_ArcticFuture_Military2-552f94fa0.png

Aufklärungsroboter-Werkstatt
544.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
532.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x6
street_required-a3af857bd.png
2x2
4.500
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
43.200
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_recon_raider-90ea4f2a9.jpg

Aufklärungsroboter / 4 Std.
M_SS_ArcticFuture_Military3-1f397f57c.png

Kampffestungfabrik
599.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
586.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
5x6
street_required-a3af857bd.png
2x2
4.900
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
72.000
rank-57652d887.png

6 %
def_boost_defender-cd1719447.png
armyuniticons_90x90_battle_fortress-3ce1dcf3e.jpg

Kampffestung / 4 Std.
M_SS_ArcticFuture_Military4-57f469aec.png

Drachendrohnen-Basis
708.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
665.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
5x5
street-02b2ff628.png
1x1
5.100
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
60.000
rank-57652d887.png

7 %
att_boost_attacker-6070a3719.png
armyuniticons_90x90_dragon_drone-1728a0aea.jpg

Drachendrohne / 4 Std.
M_SS_ArcticFuture_Military5-89741e299.png

Plasma-Schießstand
544.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
586.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
6x4
street_required-a3af857bd.png
2x2
5.300
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
57.600
rank-57652d887.png

7 %
def_boost_defender-cd1719447.png
armyuniticons_90x90_plasma_artillery-0eb7ec24c.jpg

Plasma-Artillerie / 4 Std.
M_SS_ArcticFuture_Military6-26d109384.png

Behemoth-Hangar
762.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
665.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
6x6
street_required-a3af857bd.png
2x2
4.700
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
86.400
rank-57652d887.png

6 %
att_boost_attacker-6070a3719.png
armyuniticons_90x90_behemoth-8067c16f2.jpg

Behemoth / 4 Std.

Ozeanische Zukunft

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
M_SS_OceanicFuture_Military1-8a25a579a.png

Hydro-Elektrische Anlage
817.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
719.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x5
street-02b2ff628.png
1x1
5.000
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
60.000
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_hydroelectric_eel-e838ba88b.jpg

Hydroelektrischer Aal / 4 Std.
M_SS_OceanicFuture_Military10-c83c28e79.png

Medusa-Silo
969.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
788.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
6x4
street_required-a3af857bd.png
2x2
8.000
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
72.000
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_medusa-0328a4859.jpg

Medusa / 4 Std.
M_SS_OceanicFuture_Military2-6f253293c.png

Kreuzer-Hafen
871.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
681.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x6
street_required-a3af857bd.png
2x2
5.600
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
72.000
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_sub_cruiser-60a095c53.jpg

Untersee-Kreuzer / 4 Std.
M_SS_OceanicFuture_Military3-242992b04.png

K.R.A.B.-Labor
914.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
745.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
5x5
street_required-a3af857bd.png
2x2
6.000
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
75.000
rank-57652d887.png

6 %
def_boost_defender-cd1719447.png
armyuniticons_90x90_crab_mech-5ccbef67f.jpg

K.R.A.B.-Mech / 4 Std.
M_SS_OceanicFuture_Military4-36df6d045.png

Schild-Geschützdeck
626.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
660.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
7x3
street_required-a3af857bd.png
2x2
5.100
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
63.000
rank-57652d887.png

7 %
def_boost_defender-cd1719447.png
armyuniticons_90x90_turturret-a38125f06.jpg

Schild-Geschütz / 4 Std.
M_SS_OceanicFuture_Military5-27172097e.png

Manta Bay
898.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
788.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x6
street_required-a3af857bd.png
2x2
6.300
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
72.000
rank-57652d887.png

7 %
att_boost_attacker-6070a3719.png
armyuniticons_90x90_manta-6b3122f74.jpg

Manta / 4 Std.
M_SS_OceanicFuture_Military6-2a7ea7885.png

Nautilus-Dock
909.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
772.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
6x5
street_required-a3af857bd.png
2x2
6.100
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
90.000
rank-57652d887.png

7 %
att_boost_attacker-6070a3719.png
armyuniticons_90x90_nautilus-efffa3d37.jpg

Nautilus / 4 Std.
M_SS_OceanicFuture_Military7-17fb69f12.png

Okto-Depot
795.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
708.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x5
street_required-a3af857bd.png
2x2
6.900
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
60.000
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_octopod-f17c93ae5.jpg

Oktopod / 4 Std.
M_SS_OceanicFuture_Military8-e6e14e70c.png

Krummsäbel-Hangar
762.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
767.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x7
street-02b2ff628.png
1x1
7.200
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
63.000
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_scimitar-4118759c7.jpg

Krummsäbel / 4 Std.
M_SS_OceanicFuture_Military9-40e83fba6.png

Gleiternest
925.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
852.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
5x5
street-02b2ff628.png
1x1
7.800
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
75.000
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_gliders-3b1caae3b.jpg

Gleiter / 4 Std.

Virtuelle Zukunft

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
M_SS_VirtualFuture_Military1-8708252fc.png

Dojo
1.206.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
1.179.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
5x5
street_required-a3af857bd.png
2x2
7.900
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
100.000
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_augmented_samurai-5b77b6421.jpg

Augmentierter Samurai / 4 Std.
M_SS_VirtualFuture_Military2-802e75bcd.png

Verborgene Schule
1.206.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
1.163.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
5x5
street-02b2ff628.png
1x1
8.000
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
100.000
rank-57652d887.png

8 %
att_boost_attacker-6070a3719.png
armyuniticons_90x90_ninja-4c559c36f.jpg

Ninja / 4 Std.
M_SS_VirtualFuture_Military3-1a6843a8e.png

Kampfroboterfabrik
1.045.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
892.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x5
street_required-a3af857bd.png
2x2
7.700
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
80.000
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_ronin_bot-065b9448e.jpg

Ronin-Bot / 4 Std.
M_SS_VirtualFuture_Military4-efc8c5fbb.png

Raketengelände
1.085.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
931.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x6
street_required-a3af857bd.png
2x2
9.700
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
96.000
rank-57652d887.png

8 %
att_boost_attacker-6070a3719.png
armyuniticons_90x90_rocket_troop-c3c9ced40.jpg

Raketentruppe / 4 Std.
M_SS_VirtualFuture_Military5-0792e8543.png

Kampfkunst-Mönch-Schule
1.085.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
931.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street-02b2ff628.png
1x1
9.700
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
36.000
rank-57652d887.png

6 %
def_boost_defender-cd1719447.png
armyuniticons_90x90_warrior_monk-90583b16a.jpg

Kampfkunst-Mönch / 4 Std.

Raumfahrt: Mars

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
M_SS_SpaceAgeMars_Military1-10cfda5a6.png

Scharfschützen-Bot-Anlage
1.538.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
1.473.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
5x4
street_required-a3af857bd.png
2x2
14.000
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
130.000
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_sniperbot-7a3cf8930.jpg

Scharfschützen-Bot / 4 Std.
M_SS_SpaceAgeMars_Military2-573f71737.png

Space-Marine-Kaserne
1.538.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
1.473.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
5x5
street_required-a3af857bd.png
2x2
14.000
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
162.500
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_space_marine-e3c85d118.jpg

Space Marine / 4 Std.
M_SS_SpaceAgeMars_Military3-9280e6efa.png

Wachkuppel
1.538.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
1.473.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
6x4
street_required-a3af857bd.png
2x2
14.000
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
156.000
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_sentinel-8bebb8a3e.jpg

Wächter / 4 Std.
M_SS_SpaceAgeMars_Military4-c6ebad7c4.png

Stahlhüter-Station
1.538.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
1.473.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x7
street_required-a3af857bd.png
2x2
14.000
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
182.000
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_steel_warden-068bc7f40.jpg

Stahlhüter / 4 Std.
M_SS_SpaceAgeMars_Military5-46123d37c.png

Tesla-Anlage
1.538.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
1.473.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x6
street_required-a3af857bd.png
2x2
14.000
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
156.000
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_tesla_walker-ef83979c3.jpg

Tesla-Gänger / 4 Std.

Raumfahrt: Asteroidengürtel

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
M_SS_SpaceAgeAsteroidBelt_Military1-42f355c73.png

B.E.L.T.-Anlage
1.538.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
1.473.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
5x6
street_required-a3af857bd.png
2x2
14.000
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
270.000
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_belt-6ce93359a.jpg

B.E.L.T. / 4 Std.
M_SS_SpaceAgeAsteroidBelt_Military2-ae6508764.png

Nagelsturm-Anlage
1.743.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
1.277.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
6x4
street_required-a3af857bd.png
2x2
17.300
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
216.000
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_nail_storm-377a7db1e.jpg

Nagelsturm / 4 Std.
M_SS_SpaceAgeAsteroidBelt_Military3-a8a8a3d01.png

Bohr-Ranger-Depot
1.436.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
1.572.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
5x5
street_required-a3af857bd.png
2x2
14.000
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
225.000
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_drill_ranger-a44b552cb.jpg

Bohr-Ranger / 4 Std.
M_SS_SpaceAgeAsteroidBelt_Military4-d5e35bebf.png

Schwebehammer-Parkour
1.641.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
1.473.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
7x4
street_required-a3af857bd.png
2x2
13.000
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
252.000
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_hover_hammer-1619290d0.jpg

Schwebehammer / 4 Std.
M_SS_SpaceAgeAsteroidBelt_Military5-2d49a87e2.png

Schredderfabrik
1.538.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
1.621.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
5x5
street_required-a3af857bd.png
2x2
15.100
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
225.000
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_shredder-e733d251a.jpg

Schredder / 4 Std.

Raumfahrt: Venus

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
M_SS_SpaceAgeVenus_Military1-2b81d5d36.png

Beobachter-Drohnenplattform
2.496.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
2.362.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x6
street_required-a3af857bd.png
2x2
21.300
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
252.000
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_observer_drone-677027f34.jpg

Beobachter-Drohne / 4 Std.
M_SS_SpaceAgeVenus_Military2-3790ddacc.png

Energiekanonen-Konstruktor
2.828.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
2.047.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
6x5
street_required-a3af857bd.png
2x2
26.200
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
315.000
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_energy_cannon-203d97583.jpg

Energiekanone / 4 Std.
M_SS_SpaceAgeVenus_Military3-6fc53a551.png

Ghostblaster-Fertigungsanlage
2.329.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
2.520.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x7
street_required-a3af857bd.png
2x2
21.300
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
294.000
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_ghost_blaster-4372d82cf.jpg

Ghostblaster / 4 Std.
M_SS_SpaceAgeVenus_Military4-0c9b6f839.png

Powerdrachen-Schießstand
2.662.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
2.362.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
5x5
street_required-a3af857bd.png
2x2
19.700
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
262.500
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_power_dragon-d63934883.jpg

Powerdrache / 4 Std.
M_SS_SpaceAgeVenus_Military5-f277c9a31.png

Stahlfaust-Bunker
2.496.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
2.598.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
5x5
street_required-a3af857bd.png
2x2
23.000
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
262.500
rank-57652d887.png
armyuniticons_90x90_steel_fist-b6afe9e32.jpg

Stahlfaust / 4 Std.