Ultra-AP

Aus Forge of Empires - Wiki DE
Wechseln zu: Navigation, Suche
armyuniticons_90x90_ultra_ap-827189d53.jpg
Eigenschaften
Ausgebildet in:
military-f78f239f6.png
Ultra-AP-Fabrik
Rekrutierungskosten:
icon_construction_reduction-df2ba2025.png
5.200
supplies-660dd9d0f.png
Rekrutierungszeit:
time-acd387ad4.png
4 Std.
military_boost-e235e8b99.png
Gildenrekrutierungs-Boost verringert die Rekrutierungszeit
Heildauer:
time-acd387ad4.png
24 Min. pro Trefferpunkt
Fähigkeiten
rapid_deployment-02c465574.png

Rascher Einsatz
Beginnt den Kampf in einem zufälligen Feld auf der Karte. Handelt zuerst.
contact-946078a90.png

Kontakt!
Vergeltungsschlag gegen alle Angriffe.


Zeitalter Art
rank-57652d887.png
attack-4d273fa55.png
defense-72fdd7ceb.png
range-fcf47db0c.png
movement-5ac695fd7.png
attack-4d273fa55.png

Bonus
defense-72fdd7ceb.png

Bonus
armyuniticons_50x50_ultra_ap-9ac49d63b.jpg

Morgen
light_melee-d017f6484.png
Leichte Einheit
5.850 110 80 7 16
heavy_melee-070441836.png
+60
long_ranged-b00e96d08.png
+50
crater-8270dd5a4.png
+20
rubble-78b331700.png
+40
heavy_melee-070441836.png
+60
long_ranged-b00e96d08.png
+50
sandbagcircle-e76e40f5f.png
+30
rubble-78b331700.png
+40