Satelliten-Spotter

Aus Forge of Empires - Wiki DE
Wechseln zu: Navigation, Suche
armyuniticons_90x90_sat_uplink_unit-b19ef9357.jpg
Eigenschaften
Ausgebildet in:
military-f78f239f6.png
Satelliten-Uplink-Zentrum
Rekrutierungskosten:
icon_construction_reduction-df2ba2025.png
4.800
money-ecd40aa19.png
, 1.200
supplies-660dd9d0f.png
Rekrutierungszeit:
time-acd387ad4.png
4 Std.
military_boost-e235e8b99.png
Gildenrekrutierungs-Boost verringert die Rekrutierungszeit
Heildauer:
time-acd387ad4.png
24 Min. pro Trefferpunkt
Fähigkeiten
heat-c38f37479.png

Hitze
Reduziert Angriffswert des Ziels.


Zeitalter Art
rank-57652d887.png
attack-3362ba9d7.png
defense-fb6b51a2d.png
range-e99118ab5.png
movement-873373c46.png
attack-3362ba9d7.png

Bonus
defense-fb6b51a2d.png

Bonus
armyuniticons_50x50_sat_uplink_unit-3ae4565fe.jpg

Die Zukunft
short_ranged-39a9cb259.png
Fernkampf-Einheit
8.100 80 100 14 22
light_melee-164093475.png
+140
long_ranged-3fbf922e0.png
+70
light_melee-164093475.png
+140
long_ranged-3fbf922e0.png
+70