Ranger

Aus Forge of Empires - Wiki DE
Zur Navigation springen
armyuniticons_90x90_ranger-ef99e257a.jpg
Eigenschaften
Ausgebildet in:
military-f78f239f6.png
Ranger-Lager
Rekrutierungskosten:
icon_construction_reduction-df2ba2025.png
580
money-ecd40aa19.png
, 140
supplies-660dd9d0f.png
Rekrutierungszeit:
time-acd387ad4.png
4 Std.
military_boost-e235e8b99.png
Gildenrekrutierungs-Boost verringert die Rekrutierungszeit
Heildauer:
time-acd387ad4.png
24 Min. pro Trefferpunkt
Fähigkeiten
stealth-d96af2e34.png

Tarnung
Diese Einheit ist in diesem Geländetyp gegen Fernkampf-Angriffe geschützt.


Zeitalter Art
rank-57652d887.png
attack-3362ba9d7.png
defense-fb6b51a2d.png
range-e99118ab5.png
movement-873373c46.png
attack-3362ba9d7.png

Bonus
defense-fb6b51a2d.png

Bonus
armyuniticons_50x50_ranger-287664489.jpg

Kolonialzeit
light_melee-164093475.png
Leichte Einheit
680 35 35 1 16
fast-1c8a69511.png
+10
fast-1c8a69511.png
+10
bushes-65954c114.png
+7
forest-cfdc5b68b.png
+10