Plasma-Artillerie

Aus Forge of Empires - Wiki DE
Wechseln zu: Navigation, Suche
armyuniticons_90x90_plasma_artillery-0eb7ec24c.jpg
Eigenschaften
Ausgebildet in:
military-f78f239f6.png
Plasma-Schießstand
Rekrutierungskosten:
icon_construction_reduction-df2ba2025.png
1.500
money-ecd40aa19.png
, 6.000
supplies-660dd9d0f.png
Rekrutierungszeit:
time-acd387ad4.png
4 Std.
military_boost-e235e8b99.png
Gildenrekrutierungs-Boost verringert die Rekrutierungszeit
Heildauer:
time-acd387ad4.png
24 Min. pro Trefferpunkt
Fähigkeiten
heat-9f645f910.png

Hitze
Reduziert Angriffswert des Ziels.
blast-6df165092.png

Blast
Erhält einen Angriffsbonus für jedes Feld dichter zum Ziel. Ignoriert Tarnung.


Zeitalter Art
rank-57652d887.png
attack-4d273fa55.png
defense-72fdd7ceb.png
range-fcf47db0c.png
movement-5ac695fd7.png
attack-4d273fa55.png

Bonus
defense-72fdd7ceb.png

Bonus
armyuniticons_50x50_plasma_artillery-b3e0f21ac.jpg

Arktische Zukunft
long_ranged-b00e96d08.png
Artillerie-Einheit
7.360 180 140 20 14
heavy_melee-070441836.png
+140
short_ranged-85371eefa.png
+100
plain-38c11b5cd.png
+50
heavy_melee-070441836.png
+140
short_ranged-85371eefa.png
+100
hills-8e1be1098.png
+60
house-edda1e174.png
+40