Nautilus

Aus Forge of Empires - Wiki DE
Zur Navigation springen
armyuniticons_90x90_nautilus-3030567b8.jpg
Eigenschaften
Ausgebildet in:
military-f78f239f6.png
Nautilus-Dock
Rekrutierungskosten:
icon_construction_reduction-df2ba2025.png
3.000
money-ecd40aa19.png
, 4.500
supplies-660dd9d0f.png
Rekrutierungszeit:
time-acd387ad4.png
4 Std.
military_boost-e235e8b99.png
Gildenrekrutierungs-Boost verringert die Rekrutierungszeit
Heildauer:
time-acd387ad4.png
24 Min. pro Trefferpunkt
Fähigkeiten
force_field-c012d25a5.png

Kraftfeld
Dämpft Schadenspunkte um 2 bis auf mindestens 1 Schadenspunkt.


Zeitalter Art
rank-57652d887.png
attack-3362ba9d7.png
defense-fb6b51a2d.png
range-e99118ab5.png
movement-873373c46.png
attack-3362ba9d7.png

Bonus
defense-fb6b51a2d.png

Bonus
armyuniticons_50x50_nautilus-2e492e8ce.jpg

Ozeanische Zukunft
short_ranged-39a9cb259.png
Fernkampf-Einheit
9.270 150 140 12 22
light_melee-164093475.png
+140
long_ranged-3fbf922e0.png
+140
sandbagcircle-c802e80f3.png
+70
house-776699716.png
+40
light_melee-164093475.png
+140
long_ranged-3fbf922e0.png
+140
sandbagcircle-c802e80f3.png
+70
house-776699716.png
+50