Nautilus

Aus Forge of Empires - Wiki DE
Wechseln zu: Navigation, Suche
armyuniticons_90x90_nautilus-efffa3d37.jpg
Eigenschaften
Ausgebildet in:
military-f78f239f6.png
Nautilus-Dock
Rekrutierungskosten:
icon_construction_reduction-df2ba2025.png
3.000
money-ecd40aa19.png
, 4.500
supplies-660dd9d0f.png
Rekrutierungszeit:
time-acd387ad4.png
4 Std.
military_boost-e235e8b99.png
Gildenrekrutierungs-Boost verringert die Rekrutierungszeit
Heildauer:
time-acd387ad4.png
24 Min. pro Trefferpunkt
Fähigkeiten
force_field-26898f852.png

Kraftfeld
Dämpft Schadenspunkte um 2 bis auf mindestens 1 Schadenspunkt.


Zeitalter Art
rank-57652d887.png
attack-4d273fa55.png
defense-72fdd7ceb.png
range-fcf47db0c.png
movement-5ac695fd7.png
attack-4d273fa55.png

Bonus
defense-72fdd7ceb.png

Bonus
armyuniticons_50x50_nautilus-c3089d7c9.jpg

Ozeanische Zukunft
short_ranged-85371eefa.png
Fernkampf-Einheit
9.270 150 140 12 22
light_melee-d017f6484.png
+140
long_ranged-b00e96d08.png
+140
sandbagcircle-e76e40f5f.png
+70
house-edda1e174.png
+40
light_melee-d017f6484.png
+140
long_ranged-b00e96d08.png
+140
sandbagcircle-e76e40f5f.png
+70
house-edda1e174.png
+50