Kampfkunst-Mönch

Aus Forge of Empires - Wiki DE
Wechseln zu: Navigation, Suche
armyuniticons_90x90_warrior_monk-90583b16a.jpg
Eigenschaften
Ausgebildet in:
military-f78f239f6.png
Kampfkunst-Mönch-Schule
Rekrutierungskosten:
icon_construction_reduction-df2ba2025.png
3.600
money-ecd40aa19.png
, 8.400
supplies-660dd9d0f.png
Rekrutierungszeit:
time-acd387ad4.png
4 Std.
military_boost-e235e8b99.png
Gildenrekrutierungs-Boost verringert die Rekrutierungszeit
Heildauer:
time-acd387ad4.png
24 Min. pro Trefferpunkt
Fähigkeiten
heat-9f645f910.png

Hitze
Reduziert Angriffswert des Ziels.
unit_ability_dug_in-ed5a02fa8.png

Eingraben
Erhält einen Verteidigungsbonus, wenn der Angreifer mehr als 2 Felder entfernt ist.


Zeitalter Art
rank-57652d887.png
attack-4d273fa55.png
defense-72fdd7ceb.png
range-fcf47db0c.png
movement-5ac695fd7.png
attack-4d273fa55.png

Bonus
defense-72fdd7ceb.png

Bonus
armyuniticons_50x50_warrior_monk-c98f0298f.jpg

Virtuelle Zukunft
fast-8d4c847af.png
Schnelle Einheit
12.000 270 240 1 40
short_ranged-85371eefa.png
+240
long_ranged-b00e96d08.png
+200
rocks-a821aab13.png
+60
forest-122e22a97.png
+120
short_ranged-85371eefa.png
+240
long_ranged-b00e96d08.png
+200
forest-122e22a97.png
+60