Kampffestung

Aus Forge of Empires - Wiki DE
Wechseln zu: Navigation, Suche
armyuniticons_90x90_battle_fortress-3ce1dcf3e.jpg
Eigenschaften
Ausgebildet in:
military-f78f239f6.png
Kampffestungfabrik
Rekrutierungskosten:
icon_construction_reduction-df2ba2025.png
1.500
money-ecd40aa19.png
, 6.000
supplies-660dd9d0f.png
Rekrutierungszeit:
time-acd387ad4.png
4 Std.
military_boost-e235e8b99.png
Gildenrekrutierungs-Boost verringert die Rekrutierungszeit
Heildauer:
time-acd387ad4.png
24 Min. pro Trefferpunkt
Fähigkeiten
reactive_armor-3bc2697f9.png

Reaktivpanzerung
Nimmt nie mehr als 3 Schaden pro Angriff.


Zeitalter Art
rank-57652d887.png
attack-4d273fa55.png
defense-72fdd7ceb.png
range-fcf47db0c.png
movement-5ac695fd7.png
attack-4d273fa55.png

Bonus
defense-72fdd7ceb.png

Bonus
armyuniticons_50x50_battle_fortress-6dddd016b.jpg

Arktische Zukunft
heavy_melee-070441836.png
Schwere Einheit
10.120 150 150 12 20
light_melee-d017f6484.png
+70
short_ranged-85371eefa.png
+50
plain-38c11b5cd.png
+30
hills-8e1be1098.png
+30
light_melee-d017f6484.png
+70
short_ranged-85371eefa.png
+50
plain-38c11b5cd.png
+40
forest-122e22a97.png
+20