Berittener Kamel-Bogenschütze

Aus Forge of Empires - Wiki DE
Wechseln zu: Navigation, Suche
armyuniticons_90x90_camel_archer-26ff27d81.jpg
Eigenschaften
Ausgebildet in:
military-f78f239f6.png
Kamelstall (Altes Ägypten)
Rekrutierungskosten:
icon_construction_reduction-df2ba2025.png
200
deben-c923f9897.png
Rekrutierungszeit:
time-acd387ad4.png
4 Std.
Heildauer:
time-acd387ad4.png
24 Min. pro Trefferpunkt
Fähigkeiten
contact-946078a90.png

Kontakt!
Vergeltungsschlag gegen alle Angriffe.


Zeitalter Art
rank-57652d887.png
attack-4d273fa55.png
defense-72fdd7ceb.png
range-fcf47db0c.png
movement-5ac695fd7.png
attack-4d273fa55.png

Bonus
defense-72fdd7ceb.png

Bonus
armyuniticons_50x50_camel_archer-140c18261.jpg

Ohne Zeitalter
short_ranged-85371eefa.png
Fernkampf-Einheit
130 90 110 4 8
light_melee-d017f6484.png
+50
long_ranged-b00e96d08.png
+50
light_melee-d017f6484.png
+50
long_ranged-b00e96d08.png
+50
bushes-e3a11a006.png
+20