Behemoth

Aus Forge of Empires - Wiki DE
Zur Navigation springen
armyuniticons_90x90_behemoth-67d05c407.jpg
Eigenschaften
Ausgebildet in:
military-f78f239f6.png
Behemoth-Hangar
Rekrutierungskosten:
icon_construction_reduction-df2ba2025.png
3.750
money-ecd40aa19.png
, 3.750
supplies-660dd9d0f.png
Rekrutierungszeit:
time-acd387ad4.png
4 Std.
military_boost-e235e8b99.png
Gildenrekrutierungs-Boost verringert die Rekrutierungszeit
Heildauer:
time-acd387ad4.png
24 Min. pro Trefferpunkt
Fähigkeiten
stealth-d96af2e34.png

Tarnung
Diese Einheit ist in diesem Geländetyp gegen Fernkampf-Angriffe geschützt.
force_field-c012d25a5.png

Kraftfeld
Dämpft Schadenspunkte um 2 bis auf mindestens 1 Schadenspunkt.


Zeitalter Art
rank-57652d887.png
attack-3362ba9d7.png
defense-fb6b51a2d.png
range-e99118ab5.png
movement-873373c46.png
attack-3362ba9d7.png

Bonus
defense-fb6b51a2d.png

Bonus
armyuniticons_50x50_behemoth-e6e44b04c.jpg

Arktische Zukunft
heavy_melee-a77a87477.png
Schwere Einheit
11.040 200 120 12 12
light_melee-164093475.png
+100
short_ranged-39a9cb259.png
+60
bushes-65954c114.png
+40
forest-cfdc5b68b.png
+50
light_melee-164093475.png
+100
short_ranged-39a9cb259.png
+60
house-776699716.png
+40
rubble-b5b30c608.png
+50