Augmentierter Samurai

Aus Forge of Empires - Wiki DE
Wechseln zu: Navigation, Suche
armyuniticons_90x90_augmented_samurai-5b77b6421.jpg
Eigenschaften
Ausgebildet in:
military-f78f239f6.png
Dojo
Rekrutierungskosten:
icon_construction_reduction-df2ba2025.png
8.400
money-ecd40aa19.png
, 3.600
supplies-660dd9d0f.png
Rekrutierungszeit:
time-acd387ad4.png
4 Std.
military_boost-e235e8b99.png
Gildenrekrutierungs-Boost verringert die Rekrutierungszeit
Heildauer:
time-acd387ad4.png
24 Min. pro Trefferpunkt
Fähigkeiten
reactive_armor-3bc2697f9.png

Reaktivpanzerung
Nimmt nie mehr als 4 Schaden pro Angriff.
contact-946078a90.png

Kontakt!
Vergeltungsschlag gegen alle Angriffe.


Zeitalter Art
rank-57652d887.png
attack-4d273fa55.png
defense-72fdd7ceb.png
range-fcf47db0c.png
movement-5ac695fd7.png
attack-4d273fa55.png

Bonus
defense-72fdd7ceb.png

Bonus
armyuniticons_50x50_augmented_samurai-88d19de36.jpg

Virtuelle Zukunft
light_melee-d017f6484.png
Leichte Einheit
12.000 280 220 1 30
heavy_melee-070441836.png
+250
fast-8d4c847af.png
+200
plain-38c11b5cd.png
+40
heavy_melee-070441836.png
+250
fast-8d4c847af.png
+200
rocks-a821aab13.png
+80