Dekorationen

Aus Forge of Empires - Wiki DE
Wechseln zu: Navigation, Suche

Steinzeit

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
D_SS_StoneAge_Rockformation-4dfd8fb6f.png

Obelisk
5
money-ecd40aa19.png
Münzen
size-5ae5e0c1b.png
1x1
Keine Straße benötigt
2
rank-57652d887.png

18
happiness-57be1ee93.png
D_SS_StoneAge_Statue-c11834bdb.png

Denkmal
20
money-ecd40aa19.png
Münzen
20
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
2x2
Keine Straße benötigt
8
rank-57652d887.png

72
happiness-57be1ee93.png
D_SS_StoneAge_Tree-8685d7fc5.png

Baum
8
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
1x1
Keine Straße benötigt
2
rank-57652d887.png

18
happiness-57be1ee93.png

Bronzezeit

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
D_SS_BronzeAge_Bushes-8b14c3617.png

Busch
20
money-ecd40aa19.png
Münzen
15
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
1x1
Keine Straße benötigt
2
rank-57652d887.png

20
happiness-57be1ee93.png
D_SS_BronzeAge_Flowerfield-ff1eab89f.png

Blumen
16
money-ecd40aa19.png
Münzen
26
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
1x1
Keine Straße benötigt
2
rank-57652d887.png

20
happiness-57be1ee93.png
D_SS_BronzeAge_Hedge-e5aaabe7b.png

Hecke
72
money-ecd40aa19.png
Münzen
72
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
1x1
Keine Straße benötigt
2
rank-57652d887.png

22
happiness-57be1ee93.png
D_SS_BronzeAge_Obelisk-effaaa46a.png

Säule
60
premium-3c0dba348.png
Diamanten
size-5ae5e0c1b.png
1x1
Keine Straße benötigt
5
rank-57652d887.png

57
happiness-57be1ee93.png
D_SS_BronzeAge_Statue-237b20a0a.png

Statue
49
money-ecd40aa19.png
Münzen
49
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
1x1
Keine Straße benötigt
2
rank-57652d887.png

21
happiness-57be1ee93.png

Eisenzeit

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
D_SS_IronAge_Aquaduct-d8e745ef5.png

Aquädukt
140
premium-3c0dba348.png
Diamanten
size-5ae5e0c1b.png
3x1
Keine Straße benötigt
24
rank-57652d887.png

155
happiness-57be1ee93.png
D_SS_IronAge_Bushinflowertub-95274b480.png

Blumenkübel
90
money-ecd40aa19.png
Münzen
150
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
1x1
Keine Straße benötigt
4
rank-57652d887.png

22
happiness-57be1ee93.png
D_SS_IronAge_Fountain-c81119da3.png

Brunnen
140
money-ecd40aa19.png
Münzen
340
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
1x1
Keine Straße benötigt
4
rank-57652d887.png

23
happiness-57be1ee93.png
D_SS_IronAge_Statueonsocket-277cfc803.png

Monument
310
money-ecd40aa19.png
Münzen
340
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
1x1
Keine Straße benötigt
4
rank-57652d887.png

26
happiness-57be1ee93.png
D_SS_IronAge_Victorypillar-a0e1f5f2a.png

Siegessäule
70
premium-3c0dba348.png
Diamanten
size-5ae5e0c1b.png
1x1
Keine Straße benötigt
8
rank-57652d887.png

60
happiness-57be1ee93.png

Frühes Mittelalter

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
D_SS_EarlyMiddleAge_Cypress-cbc6854c4.png

Zypresse
80
premium-3c0dba348.png
Diamanten
size-5ae5e0c1b.png
1x1
Keine Straße benötigt
20
rank-57652d887.png

67
happiness-57be1ee93.png
D_SS_EarlyMiddleAge_Flowerfield-26231d51f.png

Blütenbusch
340
money-ecd40aa19.png
Münzen
400
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
1x1
Keine Straße benötigt
10
rank-57652d887.png

27
happiness-57be1ee93.png
D_SS_EarlyMiddleAge_Hedgewithflowers-ee466bcfa.png

Hecke mit Blumen
1.710
money-ecd40aa19.png
Münzen
1.430
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
1x1
Keine Straße benötigt
10
rank-57652d887.png

29
happiness-57be1ee93.png
D_SS_EarlyMiddleAge_Pond-d134ef0b5.png

Teich
3.300
money-ecd40aa19.png
Münzen
3.910
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
2x2
Keine Straße benötigt
40
rank-57652d887.png

126
happiness-57be1ee93.png

Hochmittelalter

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
D_SS_HighMiddleAge_Fence-91e781408.png

Zaun
2.800
money-ecd40aa19.png
Münzen
3.560
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
1x1
Keine Straße benötigt
20
rank-57652d887.png

30
happiness-57be1ee93.png
D_SS_HighMiddleAge_Flag-da6142ec3.png

Fahne
2.800
money-ecd40aa19.png
Münzen
580
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
1x1
Keine Straße benötigt
20
rank-57652d887.png

32
happiness-57be1ee93.png
D_SS_HighMiddleAge_Gargoyle-b05e84808.png

Wasserspeier
90
premium-3c0dba348.png
Diamanten
size-5ae5e0c1b.png
1x1
Keine Straße benötigt
40
rank-57652d887.png

73
happiness-57be1ee93.png
D_SS_HighMiddleAge_Latern-3756ed12c.png

Laterne
1.910
money-ecd40aa19.png
Münzen
2.950
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
1x1
Keine Straße benötigt
20
rank-57652d887.png

35
happiness-57be1ee93.png
D_SS_HighMiddleAge_Signpost-8948bc19c.png

Wegweiser
460
money-ecd40aa19.png
Münzen
3.560
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
1x1
Keine Straße benötigt
20
rank-57652d887.png

32
happiness-57be1ee93.png

Spätes Mittelalter

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
D_SS_LateMiddleAge_Decayedtower-a75d7acd9.png

Turmruine
24.250
money-ecd40aa19.png
Münzen
27.740
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
2x2
Keine Straße benötigt
120
rank-57652d887.png

170
happiness-57be1ee93.png
D_SS_LateMiddleAge_Flowerstub-03cafdab4.png

Topfpflanze
7.190
money-ecd40aa19.png
Münzen
6.930
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
1x1
Keine Straße benötigt
30
rank-57652d887.png

41
happiness-57be1ee93.png
D_SS_LateMiddleAge_Fountain-1d0ca1d6b.png

Springbrunnen
110
premium-3c0dba348.png
Diamanten
size-5ae5e0c1b.png
1x1
Keine Straße benötigt
60
rank-57652d887.png

85
happiness-57be1ee93.png
D_SS_LateMiddleAge_Sailorstatue-5450478a5.png

Seefahrer-Statue
5.070
money-ecd40aa19.png
Münzen
1.940
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
1x1
Keine Straße benötigt
30
rank-57652d887.png

39
happiness-57be1ee93.png
D_SS_LateMiddleAge_Treegroup-807ddfcf5.png

Baumgruppe
28.750
money-ecd40aa19.png
Münzen
18.940
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
2x2
Keine Straße benötigt
120
rank-57652d887.png

160
happiness-57be1ee93.png

Kolonialzeit

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
D_SS_ColonialAge_ClockTower-cb23c14b5.png

Uhrenturm
26.740
money-ecd40aa19.png
Münzen
26.510
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
2x2
Keine Straße benötigt
200
rank-57652d887.png

201
happiness-57be1ee93.png
D_SS_ColonialAge_EagleHedge-244c1ede4.png

Adlerhecke
4.570
money-ecd40aa19.png
Münzen
6.630
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
1x1
Keine Straße benötigt
50
rank-57652d887.png

40
happiness-57be1ee93.png
D_SS_ColonialAge_FlamingoHedge-17401bfce.png

Flamingohecke
4.570
money-ecd40aa19.png
Münzen
6.630
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
1x1
Keine Straße benötigt
50
rank-57652d887.png

52
happiness-57be1ee93.png
D_SS_ColonialAge_GlobeStatue-b64126bb2.png

Globus
3.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
9.710
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
1x1
Keine Straße benötigt
50
rank-57652d887.png

50
happiness-57be1ee93.png
D_SS_ColonialAge_Guillotine-49fd5ee5d.png

Guillotine
11.980
money-ecd40aa19.png
Münzen
38.820
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
2x2
Keine Straße benötigt
200
rank-57652d887.png

193
happiness-57be1ee93.png
D_SS_ColonialAge_Kite-dc087ef1a.png

Drachen
2.740
money-ecd40aa19.png
Münzen
9.710
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
1x1
Keine Straße benötigt
50
rank-57652d887.png

48
happiness-57be1ee93.png
D_SS_ColonialAge_NeptuneStatue-cb24ee797.png

Neptunbrunnen
14.870
money-ecd40aa19.png
Münzen
32.230
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
2x2
Keine Straße benötigt
200
rank-57652d887.png

188
happiness-57be1ee93.png
D_SS_ColonialAge_OrnamentalTree-6a9159a20.png

Zierbaum
120
premium-3c0dba348.png
Diamanten
size-5ae5e0c1b.png
1x1
Keine Straße benötigt
100
rank-57652d887.png

105
happiness-57be1ee93.png
D_SS_ColonialAge_PeacockHedge-f058d51ce.png

Pfauenhecke
4.570
money-ecd40aa19.png
Münzen
6.630
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
1x1
Keine Straße benötigt
50
rank-57652d887.png

48
happiness-57be1ee93.png

Industriezeitalter

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
D_SS_IndustrialAge_Deco1-bcb27af38.png

Wäscheleine
6.430
money-ecd40aa19.png
Münzen
6.670
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
1x1
Keine Straße benötigt
100
rank-57652d887.png

53
happiness-57be1ee93.png
D_SS_IndustrialAge_Deco2-20fc2d0fa.png

Gaslaterne
3.470
money-ecd40aa19.png
Münzen
8.190
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
1x1
Keine Straße benötigt
100
rank-57652d887.png

54
happiness-57be1ee93.png
D_SS_IndustrialAge_Deco3-5f69d394d.png

Alte Süd-Mauer
10.580
money-ecd40aa19.png
Münzen
16.380
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
2x1
Keine Straße benötigt
200
rank-57652d887.png

109
happiness-57be1ee93.png
D_SS_IndustrialAge_Deco5-0b392573f.png

Glockenspiel
150
premium-3c0dba348.png
Diamanten
size-5ae5e0c1b.png
2x1
Keine Straße benötigt
400
rank-57652d887.png

236
happiness-57be1ee93.png
D_SS_IndustrialAge_Deco6-91e82bf8a.png

Alte Ost-Mauer
10.580
money-ecd40aa19.png
Münzen
16.380
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
1x2
Keine Straße benötigt
200
rank-57652d887.png

109
happiness-57be1ee93.png
D_SS_IndustrialAge_Deco7-6d0b47d88.png

Springbrunnen mit Bänken
250
premium-3c0dba348.png
Diamanten
size-5ae5e0c1b.png
2x2
Keine Straße benötigt
800
rank-57652d887.png

472
happiness-57be1ee93.png
D_SS_IndustrialAge_Deco8-ca6ca3f11.png

Hydrant
10.970
money-ecd40aa19.png
Münzen
11.990
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
1x1
Keine Straße benötigt
100
rank-57652d887.png

60
happiness-57be1ee93.png
D_SS_IndustrialAge_Deco9-491e948c2.png

Pavillon mit Blumen
30.980
money-ecd40aa19.png
Münzen
39.820
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
2x2
Keine Straße benötigt
400
rank-57652d887.png

227
happiness-57be1ee93.png

Jahrhundertwende

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
D_SS_ProgressiveEra_Deco1-ebce5beaa.png

Zeitungsstand
20.640
money-ecd40aa19.png
Münzen
23.480
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
1x2
Keine Straße benötigt
300
rank-57652d887.png

131
happiness-57be1ee93.png
D_SS_ProgressiveEra_Deco2-1997beacf.png

Reklametafel
7.740
money-ecd40aa19.png
Münzen
12.670
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
2x1
Keine Straße benötigt
300
rank-57652d887.png

123
happiness-57be1ee93.png
D_SS_ProgressiveEra_Deco3-0880219e2.png

Wasserturm
4.810
money-ecd40aa19.png
Münzen
12.190
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
1x1
Keine Straße benötigt
150
rank-57652d887.png

63
happiness-57be1ee93.png
D_SS_ProgressiveEra_Deco4-e3cc14ee0.png

Stadtbaum
3.080
money-ecd40aa19.png
Münzen
11.740
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
1x1
Keine Straße benötigt
150
rank-57652d887.png

61
happiness-57be1ee93.png
D_SS_ProgressiveEra_Deco5-3d63829c1.png

Reiterstandbild
250
premium-3c0dba348.png
Diamanten
size-5ae5e0c1b.png
1x2
Keine Straße benötigt
600
rank-57652d887.png

270
happiness-57be1ee93.png

Die Moderne

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
D_SS_ModernEra_Deco1-37ff5e235.png

Autokino-Neonreklame
200
premium-3c0dba348.png
Diamanten
size-5ae5e0c1b.png
1x1
Keine Straße benötigt
500
rank-57652d887.png

145
happiness-57be1ee93.png
D_SS_ModernEra_Deco2-4864a2143.png

Motel-Neonreklame
200
premium-3c0dba348.png
Diamanten
size-5ae5e0c1b.png
1x1
Keine Straße benötigt
500
rank-57652d887.png

145
happiness-57be1ee93.png
D_SS_ModernEra_Deco3-e19c5a6f4.png

Palmengruppe
36.950
money-ecd40aa19.png
Münzen
40.450
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
2x2
Keine Straße benötigt
1.000
rank-57652d887.png

275
happiness-57be1ee93.png
D_SS_ModernEra_Deco4-e7ec45847.png

Atombunker
11.120
money-ecd40aa19.png
Münzen
59.660
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
2x2
Keine Straße benötigt
1.000
rank-57652d887.png

275
happiness-57be1ee93.png
D_SS_ModernEra_Deco5-603d72784.png

Düsenjäger-Statue
59.640
money-ecd40aa19.png
Münzen
115.050
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
2x3
Keine Straße benötigt
1.500
rank-57652d887.png

433
happiness-57be1ee93.png

Die Postmoderne

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
D_SS_PostModernEra_Decoration1-e1ed08849.png

Spielplatz
300
premium-3c0dba348.png
Diamanten
size-5ae5e0c1b.png
2x3
Keine Straße benötigt
4.800
rank-57652d887.png

920
happiness-57be1ee93.png
D_SS_PostModernEra_Decoration2-882b60edc.png

Astronauten-Statue
36.730
money-ecd40aa19.png
Münzen
39.420
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
2x2
Keine Straße benötigt
1.600
rank-57652d887.png

300
happiness-57be1ee93.png
D_SS_PostModernEra_Decoration3-bd7f1a574.png

Friedensmonument
12.310
money-ecd40aa19.png
Münzen
29.410
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
2x1
Keine Straße benötigt
800
rank-57652d887.png

150
happiness-57be1ee93.png
D_SS_PostModernEra_Decoration4-b60c47410.png

Schrebergarten-Hütte
44.250
money-ecd40aa19.png
Münzen
48.400
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
2x2
Keine Straße benötigt
1.600
rank-57652d887.png

310
happiness-57be1ee93.png
D_SS_PostModernEra_Decoration5-2c572c631.png

Schrebergarten-Haus
44.250
money-ecd40aa19.png
Münzen
48.400
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
2x2
Keine Straße benötigt
1.600
rank-57652d887.png

310
happiness-57be1ee93.png
D_SS_PostModernEra_Decoration6-8b374c405.png

Schrebergarten-Schuppen
44.250
money-ecd40aa19.png
Münzen
48.400
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
2x2
Keine Straße benötigt
1.600
rank-57652d887.png

310
happiness-57be1ee93.png

Gegenwart

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
D_SS_ContemporaryEra_Decoration1-bd0a2901e.png

Kanalbrücke
38.590
money-ecd40aa19.png
Münzen
61.490
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
1x2
Keine Straße benötigt
1.200
rank-57652d887.png

183
happiness-57be1ee93.png
D_SS_ContemporaryEra_Decoration2-a803890d3.png

Kirschbaum
5.580
money-ecd40aa19.png
Münzen
18.020
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
1x1
Keine Straße benötigt
600
rank-57652d887.png

82
happiness-57be1ee93.png
D_SS_ContemporaryEra_Decoration3-f843fba49.png

Monsterstatue
200
premium-3c0dba348.png
Diamanten
size-5ae5e0c1b.png
2x2
Keine Straße benötigt
4.800
rank-57652d887.png

717
happiness-57be1ee93.png
D_SS_ContemporaryEra_Decoration4-eb17d0b61.png

Neon-Reklametafel
14.640
money-ecd40aa19.png
Münzen
8.890
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
1x1
Keine Straße benötigt
600
rank-57652d887.png

82
happiness-57be1ee93.png

Morgen

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
D_SS_TomorrowEra_Deco1-e462ade61.png

Überwachungskamera
2.400
money-ecd40aa19.png
Münzen
5.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
1x1
Keine Straße benötigt
1.000
rank-57652d887.png

85
happiness-57be1ee93.png
D_SS_TomorrowEra_Deco2-2d5403f59.png

Veggie-Imbiss
35.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
55.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
1x2
Keine Straße benötigt
2.000
rank-57652d887.png

200
happiness-57be1ee93.png
D_SS_TomorrowEra_Deco3-ac64eb7d6.png

Burger-Laden
35.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
55.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
2x1
Keine Straße benötigt
2.000
rank-57652d887.png

200
happiness-57be1ee93.png
D_SS_TomorrowEra_Deco4-1fe27dc7f.png

Pizza-Stand
35.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
55.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
2x1
Keine Straße benötigt
2.000
rank-57652d887.png

200
happiness-57be1ee93.png
D_SS_TomorrowEra_Deco5-6af031154.png

Wachtposten
250
premium-3c0dba348.png
Diamanten
size-5ae5e0c1b.png
1x2
Keine Straße benötigt
4.000
rank-57652d887.png

480
happiness-57be1ee93.png

Die Zukunft

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
D_SS_FutureEra_Deco1-f10f2f48f.png

Windturbine
3.600
money-ecd40aa19.png
Münzen
5.040
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
1x1
Keine Straße benötigt
1.600
rank-57652d887.png

120
happiness-57be1ee93.png
D_SS_FutureEra_Deco2-87ebf7578.png

Plantarium
42.010
money-ecd40aa19.png
Münzen
65.820
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
2x2
Keine Straße benötigt
6.400
rank-57652d887.png

500
happiness-57be1ee93.png
D_SS_FutureEra_Deco3-13e2cc734.png

Flechtenlampe
150
premium-3c0dba348.png
Diamanten
size-5ae5e0c1b.png
1x1
Keine Straße benötigt
3.200
rank-57652d887.png

300
happiness-57be1ee93.png

Arktische Zukunft

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
D_SS_ArcticFuture_Decoration1-649aca6eb.png

Blumenlaube
250
premium-3c0dba348.png
Diamanten
size-5ae5e0c1b.png
2x2
Keine Straße benötigt
19.200
rank-57652d887.png

1.100
happiness-57be1ee93.png
D_SS_ArcticFuture_Decoration2-a4bde8afb.png

Röhreneingang
36.510
money-ecd40aa19.png
Münzen
54.410
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
2x1
Keine Straße benötigt
4.800
rank-57652d887.png

360
happiness-57be1ee93.png
D_SS_ArcticFuture_Decoration3-41cc58291.png

Eisskulptur
100
premium-3c0dba348.png
Diamanten
size-5ae5e0c1b.png
1x1
Keine Straße benötigt
4.800
rank-57652d887.png

250
happiness-57be1ee93.png
D_SS_ArcticFuture_Decoration4-62216f901.png

Eisblume
12.520
money-ecd40aa19.png
Münzen
17.850
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
1x1
Keine Straße benötigt
2.400
rank-57652d887.png

175
happiness-57be1ee93.png

Ozeanische Zukunft

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
D_SS_OceanicFuture_Decoration1-414227888.png

Koralle
22.190
money-ecd40aa19.png
Münzen
33.070
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
1x1
Keine Straße benötigt
3.000
rank-57652d887.png

188
happiness-57be1ee93.png
D_SS_OceanicFuture_Decoration2-4e28ff84d.png

Korallen-Kolonie
54.160
money-ecd40aa19.png
Münzen
159.330
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
2x2
Keine Straße benötigt
12.000
rank-57652d887.png

796
happiness-57be1ee93.png
D_SS_OceanicFuture_Decoration3-bc3a5da8a.png

Aquarium
250
premium-3c0dba348.png
Diamanten
size-5ae5e0c1b.png
1x2
Keine Straße benötigt
12.000
rank-57652d887.png

569
happiness-57be1ee93.png
D_SS_OceanicFuture_Decoration4-e87c1c390.png

Poseidon-Statue
136.840
money-ecd40aa19.png
Münzen
156.450
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
2x2
Keine Straße benötigt
12.000
rank-57652d887.png

924
happiness-57be1ee93.png
D_SS_OceanicFuture_Decoration5-2471a8041.png

Riesenseemuschel
250
premium-3c0dba348.png
Diamanten
size-5ae5e0c1b.png
2x1
Keine Straße benötigt
12.000
rank-57652d887.png

601
happiness-57be1ee93.png
D_SS_OceanicFuture_Decoration6-9649bb89f.png

Taucherglocke
25.300
money-ecd40aa19.png
Münzen
38.400
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
1x1
Keine Straße benötigt
3.000
rank-57652d887.png

250
happiness-57be1ee93.png
D_SS_OceanicFuture_Decoration7-272bac44b.png

Ozeanschaukel
114.900
money-ecd40aa19.png
Münzen
190.330
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
2x2
Keine Straße benötigt
12.000
rank-57652d887.png

1.046
happiness-57be1ee93.png
D_SS_OceanicFuture_Decoration8-e5d229c60.png

Rettungsschwimmer-Turm
116.970
money-ecd40aa19.png
Münzen
207.430
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
2x2
Keine Straße benötigt
12.000
rank-57652d887.png

1.115
happiness-57be1ee93.png

Virtuelle Zukunft

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
D_SS_VirtualFuture_Decoration1-5fd5850e7.png

Holo-Statue
179.110
money-ecd40aa19.png
Münzen
231.870
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
1x1
Keine Straße benötigt
4.000
rank-57652d887.png

290
happiness-57be1ee93.png
D_SS_VirtualFuture_Decoration2-7e528aa2a.png

Japanische Schwarzkiefer
202.570
money-ecd40aa19.png
Münzen
263.260
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
1x1
Keine Straße benötigt
4.000
rank-57652d887.png

321
happiness-57be1ee93.png
D_SS_VirtualFuture_Decoration3-7971ba382.png

Holoanzeige
250
premium-3c0dba348.png
Diamanten
size-5ae5e0c1b.png
2x2
Keine Straße benötigt
32.000
rank-57652d887.png

1.882
happiness-57be1ee93.png
D_SS_VirtualFuture_Decoration4-a3a04aed7.png

Tierhologramm
405.140
money-ecd40aa19.png
Münzen
526.530
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
1x2
Keine Straße benötigt
8.000
rank-57652d887.png

706
happiness-57be1ee93.png

Raumfahrt: Mars

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
D_SS_SpaceAgeMars_Decoration1-642674a6e.png

Mondlander
685.990
money-ecd40aa19.png
Münzen
1.001.200
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
2x2
Keine Straße benötigt
26.000
rank-57652d887.png

2.258
happiness-57be1ee93.png

Raumfahrt: Asteroidengürtel

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
D_SS_SpaceAgeAsteroidBelt_Decoration1-6b7c7c8d2.png

Asteroidenanzeige
1.170.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
866.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
2x2
Keine Straße benötigt
36.000
rank-57652d887.png

2.410
happiness-57be1ee93.png

Raumfahrt: Venus

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
D_SS_SpaceAgeVenus_Decoration1-d531333bf.png

Verkehrsschild
1.469.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
1.242.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
2x2
Keine Straße benötigt
42.000
rank-57652d887.png

2.830
happiness-57be1ee93.png

Raumfahrt: Jupitermond

Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
D_SS_SpaceAgeJupiterMoon_Decoration1-4625d029d.png

Schwimmende Pflanze
1.633.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
1.373.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
2x2
Keine Straße benötigt
48.000
rank-57652d887.png

3.050
happiness-57be1ee93.png