Spätes Mittelalter Gütergebäude

Aus Forge of Empires - Wiki DE
Wechseln zu: Navigation, Suche
Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
G_SS_LateMiddleAge_Gunpowder-4d9c18e5b.png

Schießpulver-Manufaktur
27.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
54.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street-02b2ff628.png
1x1
580
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
270
rank-57652d887.png
1
gunpowder-397bd4a1b.png
/ 4 Std.
G_SS_LateMiddleAge_Metalfoundry-86f8cb565.png

Messinggießerei
27.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
54.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x4
street-02b2ff628.png
1x1
580
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
480
rank-57652d887.png
1
brass-cca981df6.png
/ 4 Std.
G_SS_LateMiddleAge_Silkweaver-ef7e36119.png

Seidenspinnerei
27.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
54.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street-02b2ff628.png
1x1
580
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
270
rank-57652d887.png
1
silk-12693b427.png
/ 4 Std.
G_SS_LateMiddleAge_Stonecarver-2ec2cf1c8.png

Basalt-Steinmetz
27.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
54.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x4
street-02b2ff628.png
1x1
580
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
480
rank-57652d887.png
1
basalt-afbc13d31.png
/ 4 Std.
G_SS_LateMiddleAge_Talc-c093e5fd6.png

Talkschneider
27.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
54.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street-02b2ff628.png
1x1
580
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
270
rank-57652d887.png
1
talc-bddbcfffa.png
/ 4 Std.