Schleuderer

Aus Forge of Empires - Wiki DE
Wechseln zu: Navigation, Suche
armyuniticons_90x90_slinger-4de44e2f7.jpg
Eigenschaften
Ausgebildet in:
military-f78f239f6.png
Schleudererschießstand
Rekrutierungskosten:
icon_construction_reduction-df2ba2025.png
60
money-ecd40aa19.png
, 15
supplies-660dd9d0f.png
Rekrutierungszeit:
time-acd387ad4.png
1 Std.
military_boost-e235e8b99.png
Gildenrekrutierungs-Boost verringert die Rekrutierungszeit
Heildauer:
time-acd387ad4.png
2 Min. pro Trefferpunkt
Fähigkeiten
Keine Fähigkeiten


Zeitalter Art
rank-57652d887.png
attack-3362ba9d7.png
defense-fb6b51a2d.png
range-e99118ab5.png
movement-873373c46.png
attack-3362ba9d7.png

Bonus
defense-fb6b51a2d.png

Bonus
armyuniticons_50x50_slinger-870bfd3bd.jpg

Bronzezeit
short_ranged-39a9cb259.png
Fernkampf-Einheit
120 6 3 5 12
heavy_melee-a77a87477.png
+3
rocks-47b91dbfb.png
+1
heavy_melee-a77a87477.png
+3