Rekrut

Aus Forge of Empires - Wiki DE
Wechseln zu: Navigation, Suche
armyuniticons_90x90_conscript-ecde28201.jpg
Eigenschaften
Ausgebildet in:
military-f78f239f6.png
Rekrutierungsbüro
Rekrutierungskosten:
icon_construction_reduction-df2ba2025.png
1.120
money-ecd40aa19.png
, 280
supplies-660dd9d0f.png
Rekrutierungszeit:
time-acd387ad4.png
4 Std.
military_boost-e235e8b99.png
Gildenrekrutierungs-Boost verringert die Rekrutierungszeit
Heildauer:
time-acd387ad4.png
24 Min. pro Trefferpunkt
Fähigkeiten
close_quarters-8aa579c81.png

Auge in Auge
Erhält einen Angriffsbonus, wenn es ein Ziel im Nachbarfeld angreift.


Zeitalter Art
rank-57652d887.png
attack-3362ba9d7.png
defense-fb6b51a2d.png
range-e99118ab5.png
movement-873373c46.png
attack-3362ba9d7.png

Bonus
defense-fb6b51a2d.png

Bonus
armyuniticons_50x50_conscript-15e9eeb25.jpg

Jahrhundertwende
light_melee-164093475.png
Leichte Einheit
1.700 40 48 9 16
heavy_melee-a77a87477.png
+10
long_ranged-3fbf922e0.png
+25
sandbagcircle-c802e80f3.png
+10
heavy_melee-a77a87477.png
+10
long_ranged-3fbf922e0.png
+25
trench-1480d6c9e.png
+25
sandbagcircle-c802e80f3.png
+10