Ozeanische Zukunft Gütergebäude

Aus Forge of Empires - Wiki DE
Wechseln zu: Navigation, Suche
Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
G_SS_OceanicFuture_Goods1-987afe7f7.png

Austernfarm
332.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
716.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
6x5
street_required-a3af857bd.png
2x2
300
happiness-57be1ee93.png

4.400
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
90.000
rank-57652d887.png
1
pearls-ef6b93574.png
/ 4 Std.
G_SS_OceanicFuture_Goods2-76acf3584.png

Kunst-Schuppen-Handwerk
332.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
716.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
5x6
street_required-a3af857bd.png
2x2
280
happiness-57be1ee93.png

4.450
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
90.000
rank-57652d887.png
1
artificial_scales-b4b40bbca.png
/ 4 Std.
G_SS_OceanicFuture_Goods3-23b1941c0.png

Korallenzucht
332.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
716.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
6x5
street_required-a3af857bd.png
2x2
6.250
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
90.000
rank-57652d887.png

630
happiness-57be1ee93.png
1
corals-4b1a7f019.png
/ 4 Std.
G_SS_OceanicFuture_Goods4-710010abc.png

Tiefsee-Forschungslabor
332.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
716.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
6x5
street_required-a3af857bd.png
2x2
5.700
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
90.000
rank-57652d887.png

350
happiness-57be1ee93.png
1
biolight-f8545a710.png
/ 4 Std.
G_SS_OceanicFuture_Goods5-4cd737df0.png

Phytoplankton-Fabrik
332.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
716.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
7x4
street_required-a3af857bd.png
2x2
5.000
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
84.000
rank-57652d887.png
1
plankton-b9e4a2fc6.png
/ 4 Std.