Krieger

Aus Forge of Empires - Wiki DE
Wechseln zu: Navigation, Suche
armyuniticons_90x90_hoplite-d1be6fc63.jpg
Eigenschaften
Ausgebildet in:
military-f78f239f6.png
Kriegerkaserne
Rekrutierungskosten:
icon_construction_reduction-df2ba2025.png
160
money-ecd40aa19.png
Rekrutierungszeit:
time-acd387ad4.png
1 Std.
military_boost-e235e8b99.png
Gildenrekrutierungs-Boost verringert die Rekrutierungszeit
Heildauer:
time-acd387ad4.png
6 Min. pro Trefferpunkt
Fähigkeiten
Keine Fähigkeiten


Zeitalter Art
rank-57652d887.png
attack-3362ba9d7.png
defense-fb6b51a2d.png
range-e99118ab5.png
movement-873373c46.png
attack-3362ba9d7.png

Bonus
defense-fb6b51a2d.png

Bonus
armyuniticons_50x50_hoplite-881f49c91.jpg

Bronzezeit
heavy_melee-a77a87477.png
Schwere Einheit
100 6 10 1 11
light_melee-164093475.png
+3
light_melee-164093475.png
+3
plain-5ace050fd.png
+2