IndustrialAge Militärgebäude

Aus Forge of Empires - Wiki DE
Wechseln zu: Navigation, Suche
Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
M_SS_IndustrialAge_Military1-4861152f9.png

Schützen-Schießstand
105.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
106.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street-02b2ff628.png
1x1
982
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
900
rank-57652d887.png

armyuniticons_90x90_rifleman-4585613e9.jpg

Schütze / 4 Std
M_SS_IndustrialAge_Military2-1b18e9da4.png

Jägerlager
115.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
117.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street-02b2ff628.png
1x1
1.104
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
900
rank-57652d887.png

armyuniticons_90x90_jaeger-811aeeacf.jpg

Jäger / 4 Std
M_SS_IndustrialAge_Military3-695dfb14f.png

Ulanenställe
126.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
128.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x3
street-02b2ff628.png
1x1
1.227
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
1.200
rank-57652d887.png

armyuniticons_90x90_lancer-b5f81ffba.jpg

Ulan / 4 Std
M_SS_IndustrialAge_Military4-d33d531d1.png

Haubitzen-Fabrik
136.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
138.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x3
street-02b2ff628.png
1x1
1.350
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
1.200
rank-57652d887.png

armyuniticons_90x90_howitzer-a1e138f84.jpg

Haubitze / 4 Std
M_SS_IndustrialAge_Military5-5b9830a14.png

Fabrik für Hinterladergeschütze
147.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
149.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x5
street-02b2ff628.png
1x1
1.472
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
1.500
rank-57652d887.png

armyuniticons_90x90_breech_loader-64ab9d60d.jpg

Hinterladergeschütz / 4 Std