Gepanzerte Infanterie

Aus Forge of Empires - Wiki DE
Wechseln zu: Navigation, Suche
armyuniticons_90x90_armoredswordsman-9e43c3b6a.jpg
Eigenschaften
Ausgebildet in:
military-f78f239f6.png
Gepanzerte-Infanterie-Kaserne
Rekrutierungskosten:
icon_construction_reduction-df2ba2025.png
340
money-ecd40aa19.png
Rekrutierungszeit:
time-acd387ad4.png
4 Std.
military_boost-e235e8b99.png
Gildenrekrutierungs-Boost verringert die Rekrutierungszeit
Heildauer:
time-acd387ad4.png
24 Min. pro Trefferpunkt
Fähigkeiten
Keine Fähigkeiten


Zeitalter Art
rank-57652d887.png
attack-3362ba9d7.png
defense-fb6b51a2d.png
range-e99118ab5.png
movement-873373c46.png
attack-3362ba9d7.png

Bonus
defense-fb6b51a2d.png

Bonus
armyuniticons_50x50_armoredswordsman-8c5a02757.jpg

Frühes Mittelalter
heavy_melee-a77a87477.png
Schwere Einheit
230 12 18 1 11
light_melee-164093475.png
+5
light_melee-164093475.png
+5
plain-5ace050fd.png
+5