Frühes Mittelalter Gütergebäude

Aus Forge of Empires - Wiki DE
Wechseln zu: Navigation, Suche
Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
G_SS_EarlyMiddleAge_Beekeeper-6aafedd50.png

Imkerei
6.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
10.300
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street-02b2ff628.png
1x1
340
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
90
rank-57652d887.png
1
honey-6df943a06.png
/ 4 Std.
G_SS_EarlyMiddleAge_BronzeFoundry-a1c0652a9.png

Kupfergießerei
6.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
10.300
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x3
street-02b2ff628.png
1x1
340
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
120
rank-57652d887.png
1
bronze-7eec0ac92.png
/ 4 Std.
G_SS_EarlyMiddleAge_Goldsmith-57262655e.png

Goldschmiede
6.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
10.300
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x3
street-02b2ff628.png
1x1
340
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
120
rank-57652d887.png
1
gold-171ac4f8f.png
/ 4 Std.
G_SS_EarlyMiddleAge_GraniteMason-1d9584c57.png

Granit-Steinmetz
6.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
10.300
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x4
street-02b2ff628.png
1x1
340
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
160
rank-57652d887.png
1
granite-0e45afe20.png
/ 4 Std.
G_SS_EarlyMiddleAge_MarbleMason-0ddd93894.png

Alabaster-Steinmetz
6.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
10.300
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x3
street-02b2ff628.png
1x1
340
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
120
rank-57652d887.png
1
marble-fc7fa76f1.png
/ 4 Std.