Frühes Mittelalter Gütergebäude

Aus Forge of Empires - Wiki DE
Wechseln zu: Navigation, Suche
Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
G_SS_EarlyMiddleAge_Beekeeper-c7dae14a8.png

Imkerei
6.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
10.300
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street-02b2ff628.png
1x1
340
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
90
rank-57652d887.png
1
honey-1c9a139de.png
/ 4 Std.
G_SS_EarlyMiddleAge_BronzeFoundry-3d9a61dc2.png

Kupfergießerei
6.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
10.300
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x3
street-02b2ff628.png
1x1
340
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
120
rank-57652d887.png
1
bronze-38454ad8d.png
/ 4 Std.
G_SS_EarlyMiddleAge_Goldsmith-817cc1880.png

Goldschmiede
6.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
10.300
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x3
street-02b2ff628.png
1x1
340
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
120
rank-57652d887.png
1
gold-1fb8678fd.png
/ 4 Std.
G_SS_EarlyMiddleAge_GraniteMason-bf72d3bae.png

Granit-Steinmetz
6.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
10.300
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x4
street-02b2ff628.png
1x1
340
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
160
rank-57652d887.png
1
granite-f6e6cb787.png
/ 4 Std.
G_SS_EarlyMiddleAge_MarbleMason-28fb0b6b0.png

Alabaster-Steinmetz
6.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
10.300
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
4x3
street-02b2ff628.png
1x1
340
population-e6f83cb5e.png
Bevölkerung
120
rank-57652d887.png
1
marble-1d0812d57.png
/ 4 Std.