Felsschleuder

Aus Forge of Empires - Wiki DE
Wechseln zu: Navigation, Suche
armyuniticons_90x90_palintona-d24fe6fa8.jpg
Eigenschaften
Ausgebildet in:
military-f78f239f6.png
Felsschleuder-Camp
Rekrutierungskosten:
icon_construction_reduction-df2ba2025.png
180
supplies-660dd9d0f.png
Rekrutierungszeit:
time-acd387ad4.png
1 Std.
military_boost-e235e8b99.png
Gildenrekrutierungs-Boost verringert die Rekrutierungszeit
Heildauer:
time-acd387ad4.png
6 Min. pro Trefferpunkt
Fähigkeiten
Keine Fähigkeiten


Zeitalter Art
rank-57652d887.png
attack-3362ba9d7.png
defense-fb6b51a2d.png
range-e99118ab5.png
movement-873373c46.png
attack-3362ba9d7.png

Bonus
defense-fb6b51a2d.png

Bonus
armyuniticons_50x50_palintona-29d0b1d74.jpg

Bronzezeit
long_ranged-3fbf922e0.png
Artillerie-Einheit
110 3 2 12 6
heavy_melee-a77a87477.png
+3
hills-71e02fb9e.png
+1
heavy_melee-a77a87477.png
+3