ContemporaryEra Kulturelle Gebäude

Aus Forge of Empires - Wiki DE
Wechseln zu: Navigation, Suche
Gebäude Kosten Benötigt Liefert Produziert
A_SS_ContemporaryEra_Culture1-98d6e32a7.png

Einkaufszentrum
160.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
769.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
5x5
street_required-a3af857bd.png
2x2
15.000
rank-57652d887.png

3.650
happiness-57be1ee93.png

A_SS_ContemporaryEra_Culture2-24dbda668.png

Zen-Garten
213.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
119.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
2x4
street-02b2ff628.png
1x1
4.800
rank-57652d887.png

1.030
happiness-57be1ee93.png

A_SS_ContemporaryEra_Culture3-d73f76749.png

Schwimmender Markt
271.000
money-ecd40aa19.png
Münzen
622.000
supplies-660dd9d0f.png
Vorräte
size-5ae5e0c1b.png
6x4
street-02b2ff628.png
1x1
14.400
rank-57652d887.png

2.760
happiness-57be1ee93.png

A_SS_ContemporaryEra_Culture4-d41094c20.png

Kasino
500
premium-3c0dba348.png
Diamanten
size-5ae5e0c1b.png
4x4
street_required-a3af857bd.png
2x2
19.200
rank-57652d887.png

3.470
happiness-57be1ee93.png